موتور برق گازسوز |‌ LPG/NG GENERATOR

موتور برق گاز و بنزین 

سنسی  SENCI


همراه با گارانتی و

خدمات پس از فروش

نکات مثبت محصول ما

استفاده از انرژی های سازگار با محیط زیست تولید
      کمتر CO و CO2 می انجامد.

قطع جریان فعالیت موتور در مواقع اضطراری

AVR برای تثبیت برق خروجی

جابه جای آسان دستگاه به وسیله چرخ ها برای شما

شاسی مقاوم ، برخورد احتمالی با دستگاه شما
        را محافظت می کند. 

ثبات در ولتاژ خورجی دستگاه در ساعت کاری مداوم

مشخصات فنی مدل های موجود

کمترین قدرتبیشترین قدرتمدل موترحجم موتوروزناندازه دستگاه
(1.8kw(LPG
(1.6kw(NG
(2.0kw(LPG
(1.8kw(NG
SC200 196cc 49kg620*458*530 
کمترین قدرتبیشترین قدرتمدل موترحجم موتوروزناندازه دستگاه
(2.2kw(LPG
(2.0kw(NG
(2.4kw(LPG
(2.2kw(NG
SC230 223cc 49kg530*458*620 
کمترین قدرتبیشترین قدرتمدل موترحجم موتوروزناندازه دستگاه
(2.4kw(LPG
(2.2kw(NG
(2.6kw(LPG
(2.2kw(NG
SC230 223cc 49kg530*458*620
کمترین قدرتبیشترین قدرتمدل موترحجم موتوروزناندازه دستگاه
(4.8kw(LPG
(4.2kw(NG
(5.2kw(LPG
(4.6kw(NG
SC390 389cc 81kg605*545*725
کمترین قدرتبیشترین قدرتمدل موترحجم موتوروزناندازه دستگاه
(5.5kw(LPG
(4.8kw(NG
(6.0kw(LPG
(5.28kw(NG
SC420 420cc 88kg610*550*725 
کمترین قدرتبیشترین قدرتمدل موترحجم موتوروزناندازه دستگاه
(6.3kw(LPG
(5.8kw(NG
(7.0kw(LPG
(6.38kw(NG
SC460 459cc 94kg610*550*725 

دانلود کاتالوگ متور برق های گازی و بنزینی سنسی