پنل خورشیدی Yingli

پنل خورشیدی Yingli

پنل خورشیدی Yingli

پنل خورشیدی Yingli

به عنوان یکی از بزرگترین کارخانه های تولید پنل در جهان، Yingli Solar بیش از 65 میلیون پنل خورشیدی را به خانه ها، تاجران و نیروگاه های دنیا تحویل داده است. پنل های سولار  پایه هر برنامه سولار موفق هستند. پنل های یینگلی در آب و هوا و محیط های  مختلف، کارایی خود را ثابت کرده اند. پنل های خورشیدی یینگلی با تکنولوژی جهانی و افراد متخصص ساخته شده است. برای ساخت این پنل ها از مواد با بالاترین کیفیت استفاده شده، تا تولید پنل ها در دهه های آینده نیز تضمین شود. این پنل ها با راندمان ها و کیفیت های مختلف برای نیاز مصرف کنندگان در سراسر دنیا تولید می شوند. چه بخواهید پنل ها را در سقف خانه ها کار بگذارید و چه در بیابان پنل های خورشیدی Yingli می توانند پنل مناسب و با کیفیتی برای کار شما باشند. پنلهای مونو کریستال دارایبهره تبدیل و توان خروجی بالا به ازای هر متر مربع می باشند؛ کهبا داشتن شیشه خاص به عنوان یک پوشش ضد رفلکس نور خورشید بیشتری به طور مستقیم به سلول ها می تابد و انرژی بیشتری تولید می شود.

پنل خورشیدی Yingli پنل خورشیدی Yingli

پنل 10 وات مونوکریستال Yingli
پنل 10 وات مونوکریستال Yingli
مدل : مونوکریستال
توان 10 وات
ولتاژ در توان بیشینه  17.96
جریان در توان بیشینه 0.56
ولتاژ مدار باز 22.5
جریان اتصال کوتاه 0.61
بازده 17.4
ابعاد 18×385×280
پنل 25 وات مونوکریستال Yingli
پنل 25 وات مونوکریستال Yingli
مدل  مونوکریستال
توان  25 وات
ولتاژ در توان بیشینه  18.29
جریان در توان بیشینه  1.37
ولتاژ مدار باز  22.80
جریان اتصال کوتاه  1.46
بازده  18
ابعاد  25×358×540
پنل 50 وات مونوکریستال Yingli
پنل 50 وات مونوکریستال Yingli
مدل  مونوکریستال
توان  50 وات
ولتاژ در توان بیشینه  18.18
جریان در توان بیشینه  2.75
ولتاژ مدار باز  22.64
جریان اتصال کوتاه  2.94
بازده  18
ابعاد  25×664×530
پنل 80 وات مونوکریستال Yingli
پنل 80 وات مونوکریستال Yingli
مدل  مونوکریستال
توان  80
ولتاژ در توان بیشینه  18.79
جریان در توان بیشینه  4.26
ولتاژ مدار باز  23.07
جریان اتصال کوتاه  4.51
بازده  19.4
ابعاد  25×664×770
پنل 100 وات مونوکریستال Yingli
پنل 100 وات مونوکریستال Yingli
مدل  مونوکریستال
توان  100 وات
ولتاژ در توان بیشینه  18.18
جریان در توان بیشینه  5.50
ولتاژ مدار باز  22.61
جریان اتصال کوتاه  5.97
بازده  18
ابعاد  25×670×1020
پنل 120 وات مونوکریستال Yingli
پنل 120 وات مونوکریستال Yingli
مدل  مونوکریستال
توان  120 وات
ولتاژ در توان بیشینه  17.82
جریان در توان بیشینه  6.73
ولتاژ مدار باز  21.78
جریان اتصال کوتاه  7.55
بازده  17.0
ابعاد  25×664×1265
پنل 120 وات مونوکریستال Yingli
پنل 150 وات مونوکریستال Yingli
مدل  مونوکریستال
توان  150 وات
ولتاژ در توان بیشینه  18.18
جریان در توان بیشینه  8.25
ولتاژ مدار باز  22.64
جریان اتصال کوتاه  8.83
بازده  18
ابعاد  25×664×1488
پنل 200 وات مونوکریستال Yingli
پنل 200 وات مونوکریستال Yingli
مدل  مونوکریستال
توان  200 وات
ولتاژ در توان بیشینه  24.46
جریان در توان بیشینه  8.18
ولتاژ مدار باز  30.31
جریان اتصال کوتاه  8.81
بازده  15.44
ابعاد  35×990×1335
پنل 250 وات پلی کریستال Yingli
پنل 250 وات پلی کریستال Yingli
مدل  پلی کریستال
توان  250 وات
ولتاژ در توان بیشینه  30.6
جریان در توان بیشینه  8.24
ولتاژ مدار باز  38.4
جریان اتصال کوتاه  8.79
بازده  15.3
ابعاد  40*990*1650
پنل 300 وات مونوکریستال Yingli
پنل 300 وات مونوکریستال Yingli
مدل  مونوکریستال
توان  300 وات
ولتاژ در توان بیشینه  37.12
جریان در توان بیشینه  8.08
ولتاژ مدار باز  46.10
جریان اتصال کوتاه  8.64
بازده  17.5
ابعاد  50×992×1956

برای اطلاع از قیمت پنل ها با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید.

مشاهده نحوه نصب پنل های خورشیدی در منازل در ویدیو زیر