کانوپی دیزل ژنراتور | ACOUSTIC ENCLOSURE

کانوپی دیزل ژنراتور

کانوپی دیزل ژنراتور

کانوپی دیزل ژنراتور

 

کانتینر و محفظه های آکوستیک

طراحی آکوستیک و نحوه انجام محاسبات طراحی مح

فظه دو جنبه بسیار مهم در طراحی اتاق های دیزل ژنراتور می باشد.

تمامی محاسبات سازه ای ازجمله ورق ها، اتصالات ، سقف سازی ، کف سازی و… توسط مهندسین شرکت پایانشرنیرو صورت گرفته تا نیازها و

درخواست ها شما

به بهترین و کارآمدترین نحو ممکن صورت پذیرد.   کانوپی دیزل ژنراتور

کانتینر و محفظه های آکوستیک

طراحی آکوستیک و نحوه انجام محاسبات طراحی محفظه دو جنبه بسیار مهم در طراحی اتاق های دیزل ژنراتور می باشد.

تمامی محاسبات سازه ای ازجمله ورق ها، اتصالات ، سقف

سازی ، کف سازی و… توسط مهندسین شرکت پایانشرنیرو صورت گرفته تا نیازها و د

رخواست ها شما

به بهترین و کارآمدترین نحو ممکن صورت پذیرد.

نشرنیرو مفتخر است تا با ارائه راهکارهای اختصاصی و با توجه به نیازهای مشتریان حق انتخابی گسترده و خارج از عرف های موجود را در اختیار مشتریان قرار دهد.

نشرنیرو مفتخر است تا با ارائه راهکارهای اختصاصی و با توجه به نیازهای مشتریان حق انتخابی گسترده و خارج از عرف های موجود را در اختیار مشتریان قرار دهد.