تابلو ای تی اس | تابلو ATS

تابلو ای تی اس | تابلو ATS

تابلو ای تی اس | تابلو ATS

تابلو ای تی اس | تابلو ATS:

تابلو ای تی اس | تابلو ATS و یا Automatic transpar switches  به عنوان پل ارتباطی ما بین برق شهر ؛ ژنراتور ویا موتور برق با تغذیه شونده (که همان کارخانه محل کار و منزل …..) عمل می کنند. شرکت پایا نشر نیرو توانسته با تکیه بر دانش فنی و مهارت کارشناسان خود اقدام به طراحی و ساخت کار امد ترین و بروزترین تابلوهای ای تی اس ATS نماید و در این راه از حسن رضایت بزرگان صنعت ایران برخوردار شود.
محصولات تولید شده توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد.

شبکه- شبکه:

در کارخانجاتی با چندین برق شبکه ورودی می توان ازتابلو های شبکه شبکه استفاده کرد. شرکت پایا نشر نیرو استفاده کرد. درصورتی که برق یکی از شبکه ها دچار مشکل گردد تابلوبه صورت اتوماتیک مشکل را شناسایی کرده و شبکه دیگری را برای تامین برق کارخانه در نظر خواهد گرفت.

شبکه-دیزل ژنراتور:

در کارخانجاتی با برق شبکه و دیزل ژنراتور می توان از تابلوهای شبکه دیزل ژنراتور شرکن پایا نشر نیرو استفاده نمود. این تابلوها این امکان را برای شما فراهم می کند که در صورت بروز مشکل در برق شبکه به صورت اتوماتیک برق مورد نیاز کارخانه ی شما توسط دیزل ژنراتور تامین گردد و در صورت رفع مشکل برق کارخانه مجدا توسط شبکه تامین گردد. به عنوان پل ارتباطی ما بین برق شهر ؛ ژنراتور ویا موتور برق با تغذیه شونده (که همان کارخانه محل کار و منزل …..)عمل می کنند.شرکت پایا نشر نیرو توانسته با تکیه بر دانش فنی و مهارت کارشناسان خود اقدام به طراحی و ساخت کار امد ترین و بروزترین تابلوهای ای تی اس نماید و در این راه از حسن رضایت بزرگان صنعت ایران برخوردار شود.

خانگی:

با استفاده از تابلوهای ای تی اسATS خانگی پایا نشر نیرو دیگر نگران از دست دادن لحظات شاد در کنار خانواده خود بودن نباشید. مهندسن شرکت پایا نشر نیرو با توجه به تکنولوژی و دانش روز دنیا موفق به طراحی کارآمدترین و بروز ترین تابلوهای ای تی اس شده اند.این سیستم شما را قادر خواهد ساختتا در هنگام بروز مشکل در شبکه برق سراسری روشنایی منزل خود را از دست ندهید و نیازی به مراجعه برای راه اندازی موتور برق نداشته باشید.تابلوهای ای تی اس شرکت پایا نشر نیرو در صورت بروزمشکل در شبکه برق شهری بصورت اتوماتیک موتور برق را روشن می کند و برق تولید شده را در اختیار مصرف کننده های تعیین شده توسط شما قرار می دهد.امید است توانسته باشیم سهم اندکی در تداوم لحظات شاد برای شما عزیزان داشته باشیم.