موتور پرکینز |‌ Perkins Engine

موتور پرکینز |‌ Perkins Engine

موتور پرکینز |‌ Perkins Engine

موتور پرکینز |‌ Perkins Engine

شرکت پرکینز با بیش از ۸۰ سال سابقه در زمینه تولید موتور یکی از پیشروان تولید موتور های دیزلی و گازی می باشد.
این شرکت با توجه با استاندارد های مهندسی اقدام به تولید و عرضه طیف وسیعی از موتورهای دیزلی و گازی نموده است.موتور پرکینز |‌ Perkins Engine
شرکت پرکینز به خاطد خدمات پس از فروش گسترده و دستیابی آسان به قطعات در جهان مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است.
موتور های پرکینز در توان ها ۴ تا ۲۰۰۰ کیلووات عرضه می گردد.موتور پرکینز |‌ Perkins Engine

شرکت پایا نشر نیرو وارد کننده و عرضه کننده موتور های پرکینز در توان های مختلف 

با ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

موتور پرکینز |‌ Perkins Engine
موتور پرکینز |‌ Perkins Engine

402D-05G

C10356452
مدل موتور 

perkins

402D-05G

توان موتور5-10 kVA
دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر2inline

403A-11G

C10356447
مدل موتور 

perkins

403A-11G

توان موتور (kVA 9-10 (7-8 kWe
دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر3

403D-07G

C10356454
مدل موتور 

perkins

403D-07G

توان موتور 

(kVA 5-15)

(5-12 kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر3inline

403A-15G

C10356447
مدل موتور 

perkins

403A-15G

توان موتور 

(kVA 13-20

(10-16 kWe

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر3

403D-11G

C10356454
مدل موتور 

perkins

403D-11G

توان موتور 

(9-12kVA )

( 7-10kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر2inline

403D-15G

C10356447
مدل موتور 

perkins

403D-15G

توان موتور 

10-14 kWe

13-17 kVA

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر3

404D-22G

C10356460
مدل موتور 

perkins

404D-22G

توان موتور 

20-36 kVA

16-29 kWe

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4

404A-22G

C10356460
مدل موتور 

perkins

404A-22G

توان موتور 

20-22 kVA

16-18 kWe

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4

1103A-33TG

1103A-33TG
مدل موتور 

perkins

1103A-33TG

توان موتور 

45-75 kVA

(36-60 kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر3 vertical inline

404D-22TG

C10355903
مدل موتور 

perkins

403A-11G

توان موتور 

20-36 kVA

(22-29 kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4

1103A-33G

C10355903
مدل موتور 

perkins

1103A-33G

توان موتور 

30-38 kVA

(24-31 kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر3 vertical inline

1103C-33TG

C10355903
مدل موتور 

perkins

1103C-33TG

توان موتور 

45-59 kVA

(37-47 kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر3

1103D-33G

C10355903
مدل موتور 

perkins

1103D-33G

توان موتور 

32-40kVA

(25-32kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر3 vertical inline

1103C-33TG

C10355903
مدل موتور 

perkins

1103C-33TG

توان موتور 

45-59 kVA

(37-47 kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4

1104C-44G

C10355901
مدل موتور 

perkins

1104C-44G

توان موتور 

44-59kVA

(25-32kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4

1104A-44TG

1103A-33TG
مدل موتور 

perkins

1104A-44TG

توان موتور 

65-100kVA

(52-80kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4 vertical inline

1104C-44TG

C10355901
مدل موتور 

perkins

1104C-44TG

توان موتور 

60-75kVA

(48-60kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4

1104C-44TG

1104C-44TG
مدل موتور 

perkins

1104C-44TAG

توان موتور 

80126kVA

(64-101kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4  inline

1104D-E44TAG

1104C-44TG
مدل موتور 

perkins

1104D-E44TAG

توان موتور 

81-125kVA

(64-100kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4

1104D-44TG

C10355901
مدل موتور 

perkins

1104C-44TAG

توان موتور 

80126kVA

(64-101kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر4  inline

1106A-70TG

1104C-44TG
مدل موتور 

perkins

1106A-70TG

توان موتور 

135-169kVA

(108-145kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 vertical inline

1106A-70TAG

1104C-44TG
مدل موتور 

perkins

1106A-70TAG

توان موتور 

150-220kVA

(120-176kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 verticle inline

1506A-E88TAG

1506A-E88TAG
مدل موتور 

perkins

1506A-E88TAG

توان موتور 

200-333kVA

(160-300kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 vertical inline

1106A-70TAG

1104C-44TG
مدل موتور 

perkins

1106A-70TAG

توان موتور 

142-250kVA

(114-200kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 verticle inline

2206C-E13TAG

2206A-E13TAG
مدل موتور 

perkins

2206C-E13TAG

توان موتور 

350-438kVA

(280-350kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 vertical inline

2206A-E13TAG

2206A-E13TAG
مدل موتور 

perkins

2206A-E13TAG

توان موتور 

350-450kVA

(280-350kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 verticle inline

2206D-E13TAG

2206A-E13TAG
مدل موتور 

perkins

2206D-E13TAG

توان موتور 

400-500kVA

(320-400kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 vertical inline

2506A-E15TAG

2506A-E15TAG
مدل موتور 

perkins

2506A-E15TAG

توان موتور 

455-624kVA

(364-500kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 verticle inline

2506D-E15TAG

2506A-E15TAG
مدل موتور 

perkins

2506A-E15TAG

توان موتور 

500-563kVA

(400-450kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 vertical inline

2506C-E15TAG

2506A-E15TAG
مدل موتور 

perkins

2506C-E15TAG

توان موتور 

455-625kVA

(364-500kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 verticle inline

2806C-E18TAG

2806A-E18TAG
مدل موتور 

perkins

2806C-E18TAG

توان موتور 

591-750kVA

(473-600kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 vertical inline

2806A-E18TAG

2806A-E18TAG
مدل موتور 

perkins

2806A-E18TAG

توان موتور 

600-750kVA

(480-600kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6 verticle inline

4008-30TAG

4008-30TAG
مدل موتور 

perkins

4008-30TAG

توان موتور 

844-1250kVA

(844-1000kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر8 inline

4006-23TAG

4006-23TAG
مدل موتور 

perkins

4006-23TAG

توان موتور 

600-900kVA

(480-720kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر6  inline

4012-46TWG

4012-46TWG
مدل موتور 

perkins

4008-30TAG

توان موتور 

989-1342kVA

(791-1600kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر12 Vee

4008TAG

4008TAG
مدل موتور 

perkins

4006-23TAG

توان موتور 

694-1100kVA

(555-1000kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر8 inline

4016TAG

4016TAG
مدل موتور 

perkins

4016TAG

توان موتور 

1463-2263kVA

(1170-1811kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر16 Vee

4012-46TAG

4012-46TWG
مدل موتور 

perkins

4012-46TAG

توان موتور 

1000-1880kVA

(555-1000kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر12 Vee

4016-61TRG

4016-61TRG
مدل موتور 

perkins

4016-61TRG

توان موتور 

1400-2500kVA

(1120-2000kWe)

 

دور موتور1500rpm
تعداد سیلندر16 Vee