موتور دویتس | Deuts engine

موتور دویتس | Deuts engine

موتور دویتس | Deuts engine

شرکت آلمانی دویتز (Deutz AG) تولید کننده انواع موتور می باشد.

نشرنیرو عرضه کننده موتورهای دویتس در ایران می باشد

این شرکت در سال ۱۸۶۴ میلادی توسط نیکلاوس اتو تاسیس شد .

موتور های دویتس از 4 تا 400 kw کیلو وات با هوا خونک می شوند و در دو مدل خونک شونده با روغن و ا هوا طراحی شده اند. موتور های دویتس بعد از کارکرد 20.000 تا 50.000 هزار ساعت نیاز به بازرسی و تعمیر دارند .

شرکت پایانشرنیرو ارائه  دهنده انواع موتور دویتس و لوازم یدکی مورد نیاز برای سرویس و نگهداری این گونه موتور ها می باشد

 

موتور دویتس | Deuts engine موتور دویتس | Deuts engine موتور دویتس | Deuts engine موتور دویتس | Deuts engine

  موتور دیزل دویتس DEUTZ
ردیفنوع کار بردتوانمدل
1Generator Set Diesel for Engine(30kW)D226B-3C1
2Generator Set Diesel for Engine(45kW)TD226B-3D
3Generator Set Diesel for Engine(60kW)TD226B-4D
4Generator Set Diesel for Engine(90kW)TD226B-6D
5Generator Set Diesel for Engine(120kW)TBD226B-6D
6Generator Set Diesel for Engine(116kW)TD234V6
7Generator Set Diesel for Engine(160kW)TD234V8
8Generator Set Diesel for Engine(186kW)TBD234V6
9Generator Set Diesel for Engine(249kW)TBD234V8
10Generator Set Diesel for Engine(373kW)TBD234V12
11Generator Set Diesel for Engine(117kW)F8L413F
12Generator Set Diesel for Engine(176kW)F12L413F
13Generator Set Diesel for Engine(147kW)BF8L513
14Generator Set Diesel for Engine(176kW)F8L513C
15Generator Set Diesel for Engine(208kW)BF6M1015-G
16Generator Set Diesel for Engine(228kW)BF6M1015C-G1
17Generator Set Diesel for Engine(256kW)BF6M1015C-G2
18Generator Set Diesel for Engine(282kW)BF6M1015C-G3
19Generator Set Diesel for Engine(310kW)BF6M1015C-G4
20Generator Set Diesel for Engine(328kW)BF6M1015CP-G
21Generator Set Diesel for EngineBF8M1015C-G1
22Generator Set Diesel for EngineBF8M1015C-G2
23Generator Set Diesel for EngineBF8M1015CP-G1
24Generator Set Diesel for EngineBF8M1015CP-G2
25Generator Set Diesel for EngineBF8M1015CP-G3
26Generator Set Diesel for EngineBF8M1015CP-G4
27Generator Set Diesel for EngineBF8M1015CP-G5