موتور کامینز Cummins Engine

شرکت آمریکای تولید موتور کامینز  که در سال ۱۹۱۹ توسط کلسی کامینز تاسیس شد.

شرکت کامینز بزرگترین تولیدکننده محصولات با تکنولوژی دیزلی در جهان می‌باشد.

کیفیت بالای محصولات کامینز در جهان باعث شده این شرکت یکی از قدرت مند ترین کشورها در زمینه موتور دیزلی بشود

شرکت پایا نشرنیرو ارائه دهنده انواع موتور کامینز دیزل در ایران می باشد. با مشاوره رایگان برای شما

Diesel X-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
X1.3-G1150050118.81210811
X2.5-G215005027.52236252032View
X3.3-G1150050383048352843View

Diesel C-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
6CTA8.3G2150050200160214182146195View
6CTAA8.3G3150050220176272200160245View
6CTAA8.3G7150050220176272200160245View

Diesel QSL9-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
QSL9G2150050250200320225180276View
QSL9G3150050275220345250200305View
QSL9G4150050300240374275220328View
QSL9G5150050330264415300240359View
QSL9G7150050330264402300240363View

Diesel S-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
S3.8-G41500504435.258.2403242View
S3.8-G5150050554471.9504065.3View
S3.8-G71500506652.870604879.9View

Diesel QSZ13

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbuPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
QSZ13-G5150050500400605455364551View 
QSZ13-G7150050450360537409327466View 

Diesel NT855-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
NT855-G6150050350280416320256375View
NTA855-G4150050400320471365292425View

Diesel QSK19-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
QSK19G2150050660528811600480715View
QSK19G3150050715572850650520770View
QSK19G4150050715572850650520770View

Diesel QST30-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
QST30-G3150050100080012009107281080View
QST30G41500501100880130010008001180View

Diesel KTA38-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
KTA38G3150050100080012009107281080View
KTA38G51500501100880130010008001180View
KTA38G7150050100080012009107281080View

Diesel QSK38-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
QSK38G11500501100880130010008001174View
QSK38G215005012501000147011359081326View
QSK38G3150050140011201641127510201484View
QSK38G5150050140011201641127510201450View

Diesel KTA50-Series

50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
KTA50G3150050140011201645127510201470View
KTA50G8150050167513401915140011201608View

Diesel QSK38-Series

↓ 50 Hz Models
ModelrpmHzStandbyPrimePDF
kVAkWehpkVAkWehp
QSK78-G9150050300024003404275022003088View